profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Bitwa nad rzeką Marnąpoleca86%
Historia

Notatki z I Wojny Światowej.

Geneza I WŚ: a)konflikty kolonialne: -w Afryce: między Anglią a Francją; między Francją a Niemcami; -w Azji: między Anglią a Rosją na terenie Persji i Afganistanie; między Rosją a Japonią na terenie Chin i Korei; między Anglią i Niemcami na...poleca85%
Historia

Ważniejsze daty

1893r -sojusz francusko- rosyjski 1904r -sojusz francusko- brytyjski 1907r -sojusz brytyjsko- rosyjski 28.06.1914r -zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 28.07.1914r -Austro- Węgry...poleca85%
Historia

I wojna światowa - notatki

ultimatum. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. W ciągu kilku następnych dni Niemcy i Astro-Węgry znalazły się w stanie wojny z Rosją, Fracją i Wlk. Brytanią. W I wojnie światowejpoleca85%
Język polski

Adolf Hitler

I wojny światowej w 1914r. walczył jako ochotnik w armii niemieckiej. W czasie wojny awansował na kaprala. Został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Żelaznym z rąk adiutanta regimentu Hugona Gutmana. Opoleca89%
Historia

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: założenia twórców USA, wojna secesyjna itp.

. Pro¬gram ten stal się podstawą izolacjonizmu, który zdominował poli¬tykę zagraniczną państwa amerykańskiego aż do czasów I wojny światowej . RÓŻNICE MIEDZY PÓŁNOCĄ A POŁUDNIEM Wraz z rozwojempoleca83%
Historia

Kampania wrześniowa, okupacja Polski, Polskie Państwo Podziemne, powstanie warszawskie, przejęcie władzy w Polsce przez komunistów, sprawa polska w czasie II wojny światowej.

. SPRAWA POLSKA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 1. Powstanie rządu emigracyjnego: Prezydent Mościcki, premier Składkowski i Naczelny Wódz Rydz-Śmigły zostali internowani w Rumunii, zmuszonej przez Niemcypoleca83%
Historia

Pierwsza wojna światowa notatki

samym roku został komendantem wojskowym Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (KTSSN). Z chwilą wybuchu I wojny światowej zarządził mobilizację strzelców i 6 sierpnia 1914