profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Bitwa jest cudowna i wielkapoleca85%
Język polski

Motyw rewolucji

MOTYW WOJNY Wojna, źródło nieszczęść i tragedii, jako zjawisko społeczno-kulturowe, towarzyszyła człowiekowi od zarania jego dziejów. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego jest ona nieodłączną częścią historii i dziejów świata? Czy bez niej...poleca85%
Język polski

"Bitwa jest cudowna i wielka...".

„Bitwa jest cudowna i wielka...” - te słowa można było usłyszeć od prawie każdego średniowiecznego rycerza. Czy słowa te były prawdą, czy jedynie przymusem, z którym każdy rycerz musiał się zgodzić? Tego pewnie nie dowiemy się nigdy. Wszelkie...poleca89%
Język polski

Omów literacką realizację motywu wędrówki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny)

historii i prawidłowość rewolucji . Zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęska idei. Pesymizm. 4. Czesław Miłosz "Walc" - uspokaja, kołysze, wprawia przestrzeń w ruch, zakłócenie rytmu. MOTYWpoleca85%
Język polski

Motyw rewolucji w literaturze.

została przez autora ustylizowana na wzór Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Świadczą o tym funkcjonujące w obrębie tekstu charakterystyczne rekwizyty- czapka frygijska i motyw tańca wolności. Czapki w kolorzepoleca85%
Język polski

Rewolucja w literaturze - plan ramowy

pojawia się zarówno w literaturze polskiej jak i europejskiej. Pisarzy, u których pojawia się motyw rewolucji bardziej interesował wpływ tego procesu na jednostkę i powstanie praw nim rządzących. Niepoleca85%
Język polski

Przedstaw różne motywy rewolucji w literaturze i ramowy plan

wypowiedzi chciałabym przeanalizować motyw rewolucji w następujący sposób: przedstawić przyczyny, przebieg i skutki tego procesu by udowodnić, że artystów bardziej interesują prawa rządzące tym zjawiskiempoleca89%
Język polski

Pogląd pisarzy na rewolucję społeczną w utworach różnych epok.

ludzi na barykady” tematycznie nawiązuje do rewolucji lipcowej 1830 roku. Równie znany jest relief autorstwa Francois Rude’a „Marsylianka” zdobiąca paryski Łuk Tryumfalny. Pamiętajmy również, że narodowy