profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biskup Jordanpoleca82%
Historia

Początki państwa polskiego - rządy Mieszka I

MIESZKO I 960 – 992(książę) Dochodzi do zjednoczenia plemion zamieszkujących obszar naszego kraju: Pomorzan (Pomorze Gdańskie i Zachodnie), Polan (Wielkopolska), Mazowszan (Mazowsze), Kujawian (Kujawy). Na ich czele w 960 stanął Mieszko I....poleca84%
Historia

Budowa państwa polskiego

Gdyby oceniać skuteczności działań Mieszka, pierwszego historycznego władcy Polski i jego syna, Bolesława Chrobrego zwanego także Wielkim, możne dojść do wniosku iż obu należy się przydomek właściwych budowniczych państwa polskiego. Pierwsi...poleca83%
Historia

Mieszko I

Mieszko I to pierwszy historyczny władca Polan, uważany zarazem za faktycznego twórcę państwowości polskiej. Kontynuował politykę swojego ojca i dziadka, którzy jako władcy pogańskiego księstwa znajdującego się na terenach obecnej Wielkopolski,...poleca80%
Historia

Początki państwa polskiego

spowodowało wzrost znaczenia plemienia Polan. Centralne położenie, zbieżność kultury i wierzeń religijnych sprzyjało akcji jednoczenia ziem polskich i powstaniu państwa polskiego . Na początku drugiejpoleca82%
Historia

Polska za pierwszych Piastów

Państwo polskie za pierwszych Piastów Rozwój terytorialny tworzącego się państwa polskiego jest główną treścią tej mapki. Możemy domyślać się, że trzon państwa tworzyły: środkowa część Wielkopolskipoleca84%
Historia

Początki Polski.

ludowy przeciw kościołowi i duchownym, likwidacja centrali państwa , rozpad na dzielnice 1039 najazd Brzetysława = odebrał Śląsk złupił Gniezno. Odbudowa państwa : Pomoc ze strony sąsiadów : cesarz niem ipoleca84%
Historia

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X-XII wieku.

sprzeciwiał. Koronacja wywyższała Bolesława Chrobrego spośród innych członków dynastii, a ponadto świadczyła o jedności i niepodzielności obszaru państwa polskiego . Niedługo jednak król cieszył siępoleca82%
Historia

Początki państwa polskiego

ludowy przeciw kościołowi i duchownym, likwidacja centrali państwa , rozpad na dzielnice 1039 najazd Brzetysława = odebrał Śląsk złupił Gniezno. Odbudowa państwa : Pomoc ze strony sąsiadów : cesarz niem i