profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biologia stresupoleca85%
Biologia

Stres

Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji (stresorem), charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi....poleca85%
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Stres i metody jego przezwyciężania.

strespoleca85%
Biologia

Stres, Schorzenia układu nerwowego, Pamięć

REFERAT W ZAłąCZNIKUpoleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Stres - wszystko o stresie

Praca znajduje się w załącznikupoleca85%
Pedagogika

Stres w pracy

SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 1. POJĘCIE STRESU 2. STRES W PRACY ZAWODOWEJ 3. PRZYCZYNY STRESU W PRACY 4. STRES W PRACY PRZYCZYNĄ CHORÓB 5. STRES JAKO ZEWNĘTRZNA PRZYCZYNA WYPADKU PRZY PRACY 6. SPOSOBY WYKORZYSTANIA STRESUpoleca85%
Psychologia

Rozważania na temat stresu

Stres psychologiczny