profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biograficzne źródla historycznepoleca80%
Historia

Prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, pierwsi ludzie, epoki- ściąga

Dzieje ludzkości dzielimy na: prahistoryczny(najdłuższy, trwający od źródeł pisanych) i historyczny. Periodyzacja - podział na ery, okresy, epoki i stulecia. (okresy XII w. Joachim z Fiore (Ojca, Syna, Ducha) Personalistyczny podział dziejów -...poleca78%
Historia

Prehistoria, pojęcie ery, epoki - krótka notatka

1. Prehistoria jest badana na podstawie materiału źródłowego niepisanego, a historia – pisanego. Przejście z prehistorii do historii nastąpiło, gdy pojawiło się pismo (ok. 3-4000 lat p.n.e). 2poleca82%
Plastyka

Prehistoria i starożytność w malarstwie

Prehistoria to okres, którego początek wyznaczają najstarsze ślady aktywności człowieka (datacja stale się zmienia, w miarę jak pojawiają się nowe odkrycia archeologiczne) i który trwa dopoleca85%
Biologia

Wpływ człowieka na środowisko

zwierząt i uprawa ziemi (wypalanie lasów) 4. Erozja gleb pozbawionych roślinności 5. Lokalne zmiany klimatyczne 6. Wypas zwierząt (niszczenie szat roślinnych) STAROŻYTNOŚĆ 1. Wysoki poziom dobrobytupoleca73%
Historia

Epoki historyczne

1. Prehistoria 2. Starożytność 3. Średniowiecze 4. Nowożytność (czasy nowożytne) 5. Czasy współczesne lub czasy najmłodsze Prehistoria - to najstarsza z epok, zaczęła się z chwiląpoleca78%
Historia

Co to jest prehistoria?

Prehistoria , prahistoria (łac. pre - przedrostek oznaczający uprzedniość, "przed", "wcześniej") to najdłuższy okres dziejów ludzkości - od pojawienia się człowieka na Ziemi do powstania pisma