profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biografia Romana Dmowskiegopoleca85%
Historia

Roman Dmowski.

"Jestem Polakiem - to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, ze mowie po polsku, ze inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, ale także dlatego, ze obok sfery życia...poleca85%
Politologia

Tradycje polskiego nacjonalizmu.

„Nacjonalizm - postawa społeczno-polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu grup społecznych, społeczności regionalnych czy wyznań religijnych. Ideologia ta uznaje państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji...poleca81%
Historia

Roman Dmowski

"Jestem Polakiem - to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, ze mowie po polsku, ze inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, ale także dlatego, ze obok sfery życia...poleca81%
Historia

Roman Dmowski

Urodził się 9 sierpnia 1864 roku w Kamionku, wsi położonej pod Pragą, która obecnie jest częścią Warszawy, Ojciec jego, Walenty, wywodził się z drobnej szlachty podlaskiej, jednak były to związki odległe. Matka, Józefa Lenarska, była córką...poleca80%
Historia

Józef Piłsudski a Roman Dmowski

Roman Dmowski Stał na czele Narodowej Demokracji znanej pod nazwą endecji. W przeciwieństwie do PPS (polskiej partii socjalistycznej) Piłsudskiego znajdującego się na lewicy, endecy znajdowali się napoleca82%
Historia

Roman Dmowski vs Józef Piłsudski, okres międzywojenny

Roman Dmowski i Józef Piłsudski to dwie zupełnie odmienne postacie polskiej sceny politycznej XX wieku. Już jako dzieci szli zupełnie innymi drogami. Józef Klemens Piłsudski był drugim synem starejpoleca84%
Historia

Józef Piłsudski i roman Dmowski - 2 wizjie na odzyskanie niepodległości

umysł polityczny w naszej historii. Profesor UW, poliglota, myśliciel, dyplomata, autorytet moralny i polityczny. Roman Dmowski stał na czele Narodowej Demokracji znanej pod nazwa endecji. Wpoleca82%
Historia

Dwie drogi do niepodległości – Piłsudski czy Dmowski? Ideologia narodowa czy rewolucja socjalna ? Ocena dwóch dróg do wolności.

Dwie drogi do niepodległości – Piłsudski czy Dmowski ? Ideologia narodowa czy rewolucja socjalna ? Ocena dwóch dróg do wolności. Józef Piłsudski i Roman Dmowski , nikt tak jak oni nie zapisał siępoleca85%
Historia

Piłsudski czy Dmowski sposoby i metody polityki którego z przywódców są ci bliższe?

. Cały ten proces trwał wiele lat, a do jego głównych kreatorów należeli tak Józef Piłsudski, jak i Roman Dmowski . Obaj politycy aktywnie uczestniczyli w działaniach dyplomatycznych i wojskowych