profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biografia Bolesława Leśmianapoleca80%
Język polski

Bogactwo neologizmów w twórczości B. Leśmiana - oceń ich znaczenie dla zidentyfikowania "stylu Leśmiana"

„Leśmian jest, jak na razie, poetą dla niewielu wybranych” pisał Artur Sandauer w rozprawie zatytułowanej „ Poezja twórczych potęg natury”. Na poparcie zacytować można również słowa Piotra Kuncewicza zawarte w książce „ Agonia i...poleca83%
Język polski

Życie i twórczość Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian (1877-1937), inaczej Bolesław Lesman, urodził się w Warszawie, w rodzinie urzędniczej, żydowskiej. Swą młodość spędził w Kijowie na Ukrainie, gdzie ukończył gimnazjum klasyczne i wydział prawa w 1910 roku, następnie zamieszkał w...poleca89%
Język polski

Oryginalny świat poezji Leśmiana.

Bolesław Leśmian, jego właściwe nazwisko - Lesman, urodzony w 1877 roku lub rok, dwa lata później w Warszawie. Zmarł w 1937 roku również w tym mieście. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, dramaturg, z zawodu rejent. Pochodził ze środowiska...poleca86%
Język polski

Bolesław Leśmian.

Poeta dwóch epok literackich: Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Na dorobek jego twórczości składają się zaledwie cztery tomiki: * ”Sad rozstajny” (1912) * „Łąka” (1920) * „Napój ciernisty” (1936) * „Dziejba...poleca81%
Język polski

Na podstawie analizy wybranych tekstów scharakteryzuj język poetycki Bolesława Leśmiana.

fenomen jego języka poetyckiego. 2. Antonimy i ich wyjątkowe znaczenie w koncepcji poezji Bolesława Leśmiana . 3. Dialektyzmy - przykłady i ich funkcje. 4. Annominacje - zestawienie przykładów ipoleca82%
Język polski

Interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana pt. "Poeta".

fantastycznym i bajkowym, np. „wsparty […] o srebrzystą krawędź obłoku, co się wzbił skrzydłami, jak łabędź”. W tekście nie brak również, wspomnianych wcześniej neologizmów , m.in. „obłoczny”, „wmodlićpoleca85%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersza Bolesława Leśmiana "Topielec"

tworzenie nowych wyrazów odgrywało dla Leśmiana tak dużą rolę, próbował nazwać wszystko to co nas otacza. Autor w swoim utworze chciał podkreślić, iż jeżeli chcemy poznawać otaczający nas światpoleca82%
Język polski

Analiza i interpretacja "Świdryga i Midryga" Bolesława Leśmiana

i komunikatywny język, charakterystyczny dla danej epoki zawierający dużą liczbę neologizmów ( np. „skąpiło-dziewczuro”, „wciornaści”, „cmentach”) i kolokwializmów dodaje wymowy utworowi. Dziełopoleca85%
Język polski

Bolesław Leśmian (1878 – 1937)

cztery tomy wierszy w tym jeden wydany już po śmierci. W roku 1912 wchodzi do druku „Sad rozstajny” Leśmiana i od razu zadziwia dojrzałością i mistrzostwem w opanowaniu formy. Zaraz po wojnie ukazuje się