profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bilans bitwy pod Waterloopoleca84%
Historia

Waterloo

WATERLOO 1815 W pierwszej połowie 1815 r. Napoleon podjął próbę powrotu do wielkiej polityki. 26 lutego uciekł z Elby, a kilka dni później przybył do brzegów Francji i rozpoczął...poleca87%
Historia

Napoleon - życie i władza

Praca znajduje się w załączniku w postaci grafówpoleca85%
Historia

Sciąga - epoka napoleońska XVII i XVIII wiek

–z Rosją- fr. Win 1808 – Somosierra –z Hiszpania- fr. win 1812 – Borodino –z Rosją- fr. Win 1813 – Lipsk –„bitwa narodów” – fr. lost 1815 – Waterloo – Anglicy+Prusy – fr. lost Bitwy inne: 1806poleca85%
Historia

Początek Rewolucji Francuskiej - II Rzesza Niemiecka

1789-14-06-Zdobycie Bastylii. Początek Rew. we Francji 1791-Francja monarchiąKonstytucyjną 1792-10-OblężenieMonarchii.FrancjaRep. 1793-KonstytucjaJakobinów 1794-Powrót9Thermidora 1795poleca85%
Historia

Ważne daty od 1492 do 1871

bitwa pod Waterloo , księstwo polskie, kongres wiedeński 1830 noc listopadowa 1864 powstanie krakowskie 1848-49 wiosna ludów 1863 powstanie styczniowe 1861 zjednoczenie Włoch 1871zjednoczenie niemiecpoleca78%