profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biblioteka Narodowapoleca85%
Administracja

Charakterystyka polskiej bieżącej bibliografii narodowej

Temat: Charakterystyka polskiej bieżącej bibliografii narodowej Początki bieżącej biblioteki na ziemiach polskich sięgają XVIII wieku. Pierwsze czasopismo informacyjno-bibliograficzne „Polnishe Bibliotheck” na ziemiach polskich, podając jako...poleca88%
Historia

Daty 1918-1938, leksykon wybrane zagadnienia, konstytucja marcowa i kwietniowa

1918 - dekrety rządu Moraczewskiego wprowadzające przywileje pracownicze 1919 - dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa o powszechnym obowiązku szkolnym 1920 - uchwalenie przez sejm reformy rolnej 17 III 1921 - uchwalenie Konstytucji marcowej...poleca77%
Język polski

Literatura Oświecenia.

LITERATURA OŚWIECENIA (od połowy XVIII wieku do 1795 roku) 1. Reformy, utrata niepodległości i oświecenie „Epokę Oświecenia w dziejach kultury polskiej utożsamia się tradycyjnie z okresem trzydziestoletnich rządów Stanisława Augusta...poleca68%
Język polski

Przykład bibliografii

należy ułożyć alfabetycznie! Zawsze jako pierwsze podawane jest nazwisko a następnie inicjał imienia. Wszystkie tytuły piszemy kursywą. Strony internetowe podajemy na samym końcu bibliografiipoleca81%
Język polski

Przykład bibliografii maturalnej.

rok ukończenia szkoły oddział numer Bibliografia do prezentacji na egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2007/08 w sesji wiosennejpoleca88%
Pedagogika

Zycie AugustaIII Wettyna - przykład bibliografii

. 16. Moszczeński A., Pamiętniki do historii polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego, Kraków 1888. 17.Niemcewicz J. U., Pamiętniki czasów moich, opracpoleca85%
Język polski

"Kraina mlekiem i miodem płynąca" - obraz polskiej wsi w dobie romantyzmu i pozytywizmy

jest to moja prezentacja z tego roku (2008) być może temat się powtórzy więc wstawiam bo sam szukałem informacji w Internecie. Dołączam również plan prezentacji, brak bibliografii ponieważ gdzieś mipoleca85%
Pedagogika

Scenariusz zajęć dla klasy III szkoły ponadgimnazjalnej.

opracowanie bibliografii i przypisów różnych jednostek bibliograficznych. Cele operacyjne: Uczeń: - wie co to jest przypis i bibliografia załącznikowa, - wie kiedy należy podać przypis