profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biblia w literaturzepoleca85%
Język polski

Biblia jest księgą uniwersalną naszej kultury.

Biblia dla ludzi wierzących jest zbiorem ksiąg mówiących jak żyć. Ale Biblia to również natchnienie dla artystów i pisarzy. Dzieło to jest nieodłączną częścią życia człowieka. Pismo Święte składa się z Nowego i Starego testamentu, powstającego...poleca84%
Język polski

Biblia.

Uważam, że prawdą jest to, co ludzie mówią o Biblii, a mianowicie, że jest pełna wartości i wzorów do naśladowania. Zacznę może od tego, czym Ona właściwie jest. Biblia to zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu napisanych w różnych językach setki...poleca85%
Język polski

Przykłady dzieł plastycznych, pisanych, utworów muzycznych inspirowanych Biblią.

PISANE: Jan Kochanowski "Treny" Mikołaj Rej, Czesław Miłosz "Psalmy" Czesław Miłosz "Piosenka o końcu świata" Jan Kasprowicz "Dies ires ( Dzień gniewu)" Władysław Reymont "Ziemia obiecana"...poleca82%
Język polski

Biblia w literaturze i sztuce europejskiej.

Biblia jest księgą ponadczasową, to znaczy, że wszystkie jej treści były, są i zawsze będą aktualne. Wiara i religia były w każdej epoce inaczej postrzegane. Nawiązania do Biblii miały różny charakter. Nie ważne czy my teraz czytamy Biblię, czy za...poleca81%
Język polski

Biblia cechy ....

popełnione grzechy. 5. Poszukiwanie przez Hioba sposobów wyjaśnienia tajemnicy cierpienia nie zawinionego (opowieść o jego dramatycznych zmaganiach jest najbardziej uniwersalną księgą biblii). 6poleca82%
Język polski

Czy Biblie mozna nazwac dziełem uniwersalnym i ponadczasowym?

, funkcjonujące w całej europejskiej kulturze takie jak: krzyż, znak męki i hańby, staje się znakiem zmartwychwstania i zbawienia . Na potwierdzenie, że Biblia jest księgą uniwersalną niech będzie fakt, że jestpoleca82%
Język polski

Odniesienia do Biblii w III części "Dziadów".

Biblia jest jednym z najważniejszych źródeł naszej kultury , z niej wyrasta światopogląd, system wartości i ocen, bogactwo literatury i sztuki. Biblia jest autorytetem religijnym, wyjaśnia stworzenie