profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Bertrand Russell projekt rozwiązania problemu bezrobociapoleca85%
Polityka

Humanizm i polityka

21 sierpnia 1952 roku w Amsterdamie, na kongresie założycielskim Międzynarodowej Unii Humanistycznej i Etycznej, przewodniczący obradom Julian Huxley zwrócił się do zebranych w te oto słowa: "My, humaniści, nie moglibyśmy nazywać się humanistami,...poleca85%
Język polski

Humanizm i demokratyzm poglądów Andrzeja Frycza-Modrzewskiego "O poprawie Rzeczypospolitej".

starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - "Państwo", Arystotelesa - " Polityka " i Cycerona. W dobie humanizmu sprawy państwa podejmuje Erazm z Rotterdamu w dziele "Wychowanie władcy chrześcijańskiego" i wpoleca85%
Historia

Pisarze polityczni i ich poglądy w Europie w XVI wieku.

zajmowała czołowe miejsce jako potęga polityczna, militarna, kulturalna i ekonomiczna. Oprócz sukcesów politycznych i militarnych Polska w XVI w przeżywała rozkwit kulturalny. Zaczęły się masowepoleca83%
Historia

Wpływ kultury włoskiego renesansu na kultury innych państw europejskich

republiki i cesarstwa, cnót obywatelskich, klasowych wzorców wychowania i uformowania moralnego przez wykształcenie oraz harmonijnego rozwoju ludzkich zdolności. Humanizm renesansowy był oparty napoleca84%
Język polski

Odrodzenie

1. Narodziny renesansu. Główne hasła epoki: humanizm i reformacja Nazwa renesans, oraz silne skontrastowanie epok jest dziełem Jakoba Burckhardta- badacza z XIX w., autora Kultury Odrodzenia wepoleca83%
Język polski

Pojęcia renesans

, umiejętnościami praktycznymi. 2) psychologów i moralistów. Czołowym przedstawicielem tego nurtu był M. de Montaigne. Humanizm Montaigne'a miał charakter przyrodocentryczny (naturalistyczny