profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Barwna chromoforowapoleca85%
Biologia

Barwienie bakterii.

Służy ono do uwidocznienia kształtu komórki lub jej struktury. Do barwienia stosuje się najczęściej zasadowe barwniki anilinowe w których barwna chromoforowa grupa występują w postaci kationu. Powinowactwo barwników zasadowych do bakterii jest...poleca83%
Biologia

Bakteria

niezbędnych substancji a także źródło energii dla organizmów. Barwienie bakterii służy ono do uwidocznienia kształtu komórki lub jej struktury. Do barwienia stosuje się najczęściej zasadowe barwnikipoleca86%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Radiacja

mierzenia grubości i gęstości różnych materiałów -poziomomierze, analizatory do składu substancji -waga izotopowa - barwienie tkanin, szkła ,kamieni - w górnictwie, archeologii do badania wieku skałpoleca85%
Biologia

Morfologia drobnoustrojów (budowa drobnoustrojów)

niezbędnych substancji a także źródło energii dla organizmów. Barwienie bakterii służy ono do uwidocznienia kształtu komórki lub jej struktury. Do barwienia stosuje się najczęściej zasadowe barwniki anilinowe