profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Barwienie bakteriipoleca86%
Biologia

Morfologia drobnoustrojów (budowa drobnoustrojów)

Drobnoustroje stanowią przyrodnicze ogniwo łączące królestwo roślin z królestwem zwierząt. Zaliczane do gromad Protophyta (z greckiego pierwotne rośliny) i Thallophyta (z greckiego plechowce)reprezentują najniższe jednokomórkowe rośliny....poleca85%
Biologia

Barwienie bakterii.

Służy ono do uwidocznienia kształtu komórki lub jej struktury. Do barwienia stosuje się najczęściej zasadowe barwniki anilinowe w których barwna chromoforowa grupa występują w postaci kationu. Powinowactwo barwników zasadowych do bakterii jest...poleca82%
Anatomia

Układ odpornościowy - morfologia i funkcje.

doprowadzają krew z komórkami patologicznymi -naczynia wyprowadzające Rola: -filtracja limfy i zatrzymywanie zawartych w niej antygenów, drobnoustrojów , komórek nowotworowych System odpornościowy 1poleca85%
Biologia

Układ krwionośny, choroby.

-20um ochrona organizmu zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych (rozpad w śledzionie) Płytki krwi (trombocyty) 300tys/ mm3 bez jądra 3-5 um. (um. mikrometru) krzepnięcie krwi 20poleca81%
Biologia

Biologia jako nauka interdyscyplinarna

fizycznych na podstawie materiałów rodzinnych. 5. MIKROBIOLOGIA Mikrobiologia w szerszym znaczeniu zajmuje się badaniem wszystkich drobnoustrojów (w tym znaczeniu obejmuje bakteriologię, wirusologiępoleca78%
Biologia

Biologia

), w ściślejszym znaczeniu - tylko badaniem bakterii i wirusów. · mikrobiologia ogólna - zajmuje się morfologią , cytologią i cytochemią drobnoustrojów , ich biochemią i fizjologią, genetyką i ekologiąpoleca85%
Biologia

Morfologia bakterii

tu np. bakterie wodne pospolicie wystę-pujące w wodzie i tworzące kłaczkowate skupienia. Wiek. Pochodzenie. Bakterie należą do najstarszych na Ziemi organizmów. Odkryte w prekambryjskich osadach ślady drobnoustrojów przypominające bakterie