profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Badania geograficznepoleca85%
Geografia

Metody prezentacji wyników badań geograficznych

Na podstawie książki: LICEUM/TECHNIKUM GEOGRAFIA Geografia Środowiska Przyrodniczego Wojciech Wiecki Podręcznik cz.1 zakres podstawowy W plikach załączonych do pracy.... Spis treści: 1. Metody jako sposób prezentowania wyników badań:...poleca85%
Geografia

Metody badań geograficznych, system przyrodniczy ziemi, litosfera, dzieje geologiczne ziemi, klasyfikacja genetyczna skał

Geografia- nauka o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społ-gosp oraz o związkach, jakie zachodzą między jej elementami, a także miedzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością człowieka....poleca84%
Geografia

Wyjaśnij, czym zajmuje się geografia jako nauka. Określ jej przedmiot badań i zadania oraz praktyczne zastosowanie wyników badań geograficznych

Geografia - nauka o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach jakie zachodzą między jej elementami i zjawiskami występującymi w niej. Geografię dzielimy na: -...poleca85%
Geografia

Historia rozwoju geografii

Pierwszych myśli geograficznych można doszukiwać się u ludów pierwotnych, żyjących zarówno w okresach prehistorycznych, jak i w czasach późniejszych, lecz żyjących w izolacji, z dala od wpływów cywilizacyjnych. Wiadomości geograficzne wynikają...poleca84%
Geografia

Podstawy korzystania ze źródeł wiedzy geograficznej.

mianowniku znalazła się taka sama jednostka. Np. 1: 100 000 lub 1/ 100 000 · mianowana – Np. 1 cm – 1km · podziałka liniowa – skala Graficzne metody prezentacji wyników badań geograficznychpoleca87%
Finanse i bankowość

Controlling - obszerny i szczegółowy referat

tych badań była seria publikacji w „Harvard Business Review” oraz książka „The Balanced Scorecard” – przedstawiające zrównoważoną kartę wyników jako narzędzie programowania działań ukierunkowanych napoleca85%
Ekonomia

Analiza rynku - AE Wrocław - wykłady

i prezentowania danych oraz wyników badań związanych istotnie ze specyficzną sytuacją marketingową przedsiębiorstwa. Przedstawiciele drugiej grupy uważają, że funkcją badań marketingowych jest