profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Autotematyczny wiersz Ars poeticapoleca84%
Język polski

Poezja: Herbert, Miłosz, Szymborska

WISŁAWA SZYMBORSKA Bohater i świat w poezji Szymborskiej • Świat urojony, pozahistoryczny • Człowiek codzienny, dobry, odpowiedzialny, gnębiony przez cywilizację, uczuciowy związany z krajem • Kobieta, która ubiega się o własną niezależność...poleca87%
Język polski

Współcześni poeci moralnej perswazji.

wypowiedzieć to co trudne, niemożliwe, niewypowiadalne... W polskiej poezji współczesnej takiego języka poszukiwali między innymi Miłosz , Bryll, Barańczak, Twardowski, Szymborska , Herbert ...poleca79%
Język polski

Współczesność - ogólna charakterystyka epoki.

: Poetami klasycystami XX w. są: Cz. Miłosz , W. Szymborska , Z. Herbert . Przełom 1976 r. Powstają czasopisma niezależne (np. "Zapis"), pozacenzuralny obieg literatury. Poezja pokolenia '68 wchodzipoleca83%
Język polski

Tradycja romantyczna w literaturze polskiej XX w - nawiązania, inspiracje , polemika

, wywyższać. Współczesnym poetą, który inspirował się twórczością romantycznych artystów był Czesław Miłosz . W wierszu „Przedmowa” ukazuje swój stosunek do funkcji poezji „zrozum tą mowę prostą, bopoleca86%
Język polski

„Trudny i trwały będzie, poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

. Twórcy liryki współczesnej tacy jak Zbigniew Herbert , Czesław Miłosz czy Wiesława Szymborska także nawiązują w swej twórczości do roli i zadań jakie spełnia poezja i jej twórca. Poezjapoleca84%
Język polski

Motywy literackie z języka polskiego.

Stanisław Reymont – Chłopi 3. Czesław Miłosz – poezja i proza 4. Wisława Szymborska – poezja Z literatury powszechnej 1. Tomasz Mann – Czarodziejska góra 2. Gabriel Garcia Marquez – Sto lat