profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Autorytarny styl wychowaniapoleca84%
Psychologia

Rozwój społeczny dziecka od 0 do12 lat

ROZWÓJ SPOŁECZNY NIEMOWLĘCTWO: Wiek w miesiącach: ASPEKT 0-2 4 6 8 10 12-14 16 18-22 Rozwój społeczny i osobowoś-ciowy Spontaniczne uśmiechy towarzyskie Pierwsze oznaki przywiązania, rozróżnienie siebie i innych...poleca86%
Pedagogika

Pedagogika ogólna

PEDAGOGIKA OGÓLNA 1.WPROWADZENIE 1. Edukacja (łac. ex duco ? wyprowadzam) ? jest to ogól celowych i niecelowych oddziaływań, których autorem są placówki (instytucjonalne) i osoby indywidualne, które formułują zdolności życiowe (fizyczne,...poleca85%
Pediatria

Rozwój inteligencji w pierwszych latach życia

przemian i specyficznych ograniczeniach w funkcjonowaniu osoby i kontekście życia dziecka . Rozwój wymaga w jednym i drugim przypadku innej stymulacji środowiska, innych środków i pomysłów pracy, tympoleca89%
Pedagogika

Pedagogika RD11

fenomenów(zjawisk). - Wg. Hermeneutyki świat należy poznawać jakby to był napisany txt. 10. NA CZYM POLEGA ZMIANA/ ROZWÓJ SPOŁECZNY ?\ - Rozwój społeczny to ukierunkowany proces społeczny w wyniku