profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aureliusz Augustyn z Hipponypoleca85%
Historia

Koncepcja człowieka w Średniowieczu

Koncepcja człowieka w Średniowieczu W Średniowieczu człowiek myślał inaczej niż w czasach współczesnych. Ogromny wpływ miał na niego kościół i duchowieństwo. Społeczeństwo podzielone było na stany. W całej Europie panował w owym czasie...