profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Arthur Rimbaud twórczośćpoleca86%
Język polski

Sposób manifestowania postawy dekadenckiej w wybranych utworach europejskiego modernizmu.

Sposób manifestowania postawy dekadenckiej w wybranych utworach europejskiego modernizmu. Dekadentyzm był jednym z prądów w literaturze końcówki XIX wieku. Jest to postawa najwierniej odzwierciedlająca nastrój społeczeństwa – oczekiwanie,...poleca87%
Język polski

Dekadentyzm i wiara w potęgę człowieka – dwie przeciwne postawy obecne w kulturze doby modernizmu.

ukazał ta postawę w wierszu „ Niemoc” (1883). Utwór jest wierszem reprezentującym wzorzec postawy dekadenckiej . Utwór w przekładzie Zenona Przesmyckiego. „ Niemoc” to sonet włoski( 4 strofy; dwiepoleca84%
Język polski

Próby przełamania postawy dekadenckiej w liryce Młodej Polski.

Próby przełamania nastroju smutku i beznadziejności podjął już Kazimierz Przerwa - Tetmajer, którego utwory cechował najgłębszy chyba dekadentyzm. W "Melodii mgieł nocnych" nie słychaćpoleca85%
Język polski

Od dekadenckiej śmierci do impresjonistycznego ożywienia… Przedstaw ewolucję poetyki i refleksji w utworach Kazimierza Przerwy – Tetmajera, wykorzystując „Melodię mgieł nocnych” i inne teksty autora.

Kazimierz Przerwa – Tetmajer to jeden z najwybitniejszych poetów polskiego modernizmu . Większą część jego twórczości obejmują dzieła poetyckie. W swoich utworach poruszał często problemy interesującepoleca84%
Język polski

Kryzys wartości końca XIX wieku został wyrażony w postawie dekadenckiej. Rozważ i porównaj na podstawie wybranych tekstów sytuacje człowieka końca XIX wieku i początku XXI wieku. Możesz wziąć pod uwagę teksty utworów słuchanych przez mło

naprawdę ma do zaoferowania kultura. Ukształtowanie się tej postawy łączy się z rozczarowaniem do postępu cywilizacyjnego. Kiedy pogłębiamy się w pojęcie dekadentyzmu możemy zauważyć wspólne cechy ludzi zpoleca85%
Język polski

Omów związek Prometeusza z wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera z epoką modernizmu.

Epokę modernizmu cechowała postawa dekadencka, którą reprezentował także, jeden z wybitniejszych poetów polskich, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. W utworze „Prometeusz” zestawił on mitologicznego herosa