profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Armia francuska przekroczyła granice z Rosją 1812



poleca85%
Historia

Okres napoleoński i kongres wiedeński.

- Na mocy konstytucji z 1795 rządy we Francji objął Dyrektoriat. - 1799-Napoleon przeprowadza zamach stanu i zmusza członków rządu do rozwiązania Dyrektoriatu. - 1804(2 grudnia) w Paryżu papież Pius VII koronował Napoleona na cesarza...



poleca85%
Historia

Sprawa polska w okresie napoleońskim.

francuskiego pomocy w odzyskaniu niepodległości. Zaangażowali się z pasją, wielkim poświęceniem i na dużą skalę dla sprawy swojej i dla Napoleona. Polacy rozpoczęli walkę o niezależność swojego



poleca85%
Historia

Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy .

się stron . Okres wojen napoleońskich rozprzestrzenił po Europie idee rewolucji francuskiej . Idee i wartości kongresu wiedeńskiego : Kongres wiedeński zebrał się w 1815r



poleca85%
Historia

Znaczenie epoki napoleońskiej dla Polski i Europy.

poprawkami. Okres napoleoński przyniósł Europie szereg nowych idei i rozwiązań ustrojowych. Jedną z najważniejszych zmian było wprowadzenie przez Napoleona (jak już o tym wspomniałem) nowego Kodeksu



poleca83%
Historia

Znaczenie epoki napoleońskiej dla Polski i Europy.

anty-francuskich. Po ostatecznej porażce Napoleona (pod Waterloo, 18 czerwca 1815 roku) i uwięzieniu go na wyspie Elbie, zwołano Kongres Wiedeński (1814 – 1815) [który można także nazwać skutkiem ery



poleca85%
Historia

Wielkie Księstwo Poznańskie.

stuleciu w ciągu kilkudziesięciu lat zagarnęły znaczne terytoria zamieszkałe przez ludność polską: Śląsk, Pomorze Gdańskie, Warmię, Wielkopolskę i część Mazowsza. Burzliwy okres napoleoński , a następnie