profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Argumenty za Unią Europejskąpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Moje „za” i „przeciw” Unii Europejskiej

W przededniu referendum akcesyjnego każdy Polak, a nawet szerzej każdy obywatel jednego z 10 państw przyjmowanych do UE, staje przed bardzo poważnym wyborem: w którym miejscu postawić „krzyżyk”? Jak zadecydować, żeby nie tylko na tym nie stracić,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

UNIA EUROPEJSKA : wspólnota państw eur., utworzona 1 XI 1993 na mocy traktatu z Maastricht przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy, W. Brytanię, 1 I 1995 poszerzona o...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska - za i przeciw

Unia Europejska - tą nazwę zna chyba każdy. Znamy ja z dzienników telewizyjnych, z codziennych gazet. Ciągle słyszymy o tym, że jak najszybciej powinniśmy znaleźć się wśród krajów należących do Unii Europejskiej, ze Polska dąży do...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Polska w Unii Europejskiej - jej oczekiwania i obawy

, który wysuwa pozytywne wnioski w sprawie członkostwa innych państw, jest Portugalia. Uważana jest ona jakby za lidera Unii Europejskiej . Domaga się reform i popiera państwa, które kandydują dopoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska – szansa czy zagrożenie? Moje refleksje na temat przystąpienia Polski do Unii.

Już od kilku lat sztandarowym tematem poruszanym w polskich mediach i w polskich kręgach politycznych stała się kwestia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej . 16 XII 1991 roku, nasz krajpoleca85%
Edukacja europejska

Czy Polska powinna wstapic do UE. Moje argumenty za i przeciw.

PRZELEWOW I DEPOZYTOW. W UNII EUROPEJSKIEJ MLODZI OBYWATELE ZYSKAJA NOWE MOZLIWOSCI EDUKACYJNE, A WIEC ATRAKCYJNE SZNSE ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ. PRZY TAK DUZYM BEZROBOCIU, JAKIE PANUJE W POLSCE TOpoleca85%
Język polski

Zredaguj przemowienie, w którym będziesz przekonywał zebranych za wstąpieniem do UE (lub przeciw)

postępowania negocjacji. Rozważając wszystkie " za " i " przeciw " trudno nie stwierdzić, że wejście do Unii Europejskiej jest wielką szansą poprawienia sytuacji Polski w świecie. Jestpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Parlament Europejski i jego funkcjonowanie

za przyszłość Europy, będzie mu na niej zależało. Celem przygotowania pracy jest możliwość empirycznego zetknięcia się z pojęciami i problemami dotyczącymi Unii Europejskiej ? Parlamentu