profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Argumenty przeciwko Unii Europejskiejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polska i jej wstąpienie do Unii Europejskiej

Mówimy NIE - UE - ! Jestem przeciwna przystąpieniu Polski do Uni Europejskiej. Dlaczego? Otoż... Od prawie 10 lat przeprowadzany jest proces integracji z Unią Europejską bez zgody Narodu. Logika ubiegania...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

UNIA EUROPEJSKA : wspólnota państw eur., utworzona 1 XI 1993 na mocy traktatu z Maastricht przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy, W. Brytanię, 1 I 1995 poszerzona o...poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Polska a Unia Europejska - związki Polski z państwami Unii Europejskiej i innymi państwami europejskimi

Europejskiej , jednak pod warunkiem zasadniczej reformy struktury gospodarczej, poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i utrzymania stabilności politycznej. Wstąpienie Polski do Uniipoleca84%
Edukacja europejska

Polska w Unii Europejskiej (pozytywne i negatywne aspekty zmian)

także Polska . Powinniśmy z tej szansy skorzystać. Wstąpienie do Unii da nam wiele korzyści społecznych. Na pewno podniesie się jakość życia, uzyskamy szansę na zbliżenie się Polski do standardówpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Twoje zdanie na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Nigdy wcześniej nie poświęcałem temu tematowi więcej czasu, moje informacje na temat korzyści i niekorzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej są raczej ogólne, powierzchowne bardziej opierampoleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Polska w Unii Europejskiej - jej oczekiwania i obawy

terenie panstw czlonkowskich. Unia Europejska ma tez swoja jednostke monetarna. Jest nia EURO. Od kilku lat również Polska stara się o wstąpienie do Wspólnoty Europejskiej . Jako kraj byłego bloku krajówpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polska w Unii Europejskiej

istniejące trasy. Przez pierwsze dziewiętnaście miesięcy członkowstwa Polska otrzymała prawie sześć bilionów euro dotacji z UE. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku stworzyło dogodne