profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Arcyksiążę Franciszek Ferdynandpoleca84%
Historia

Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

Przyczyny Zamach w Sarajewie ma wielkie znaczenie historyczne. Był pretekstem do rozpoczęcia wojny autro-węgiersko-serbskiej. Wojnę tą Austro-Węgry wypowiedziały niedługo po zamachu, 28 lipca 1914 roku, kiedy to rząd austro-węgierski uznał...poleca75%
Historia

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej stało się zamordowanie 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zginął on z rąk serbskich terrorystów, inspirowanych przez serbski wywiad....poleca85%
Historia

Ważniejsze daty

1893r -sojusz francusko- rosyjski 1904r -sojusz francusko- brytyjski 1907r -sojusz brytyjsko- rosyjski 28.06.1914r - zamach na arcyksięcia Franciszkapoleca81%
Historia

Przyczyny wybuchu I Wojny Światowej

) Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny było zabójstwo następcy tronu austro-węgierskiego- arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego małżonki w Sarajewie (Bośnia).poleca78%
Historia

Główne przyczyny I wojny światowej.

przyczyną wybuchu wojny będzie zamach na następce tronu Autro-Węgier arcyksięcia Frańciszka Ferdynanda wraz z małżonką.poleca84%
Historia

Przyczyny I Wojny Światowej.

chciały zająć Bałkany. 4.Rosja chciala zajać Ciśniny Czarnomorskie. 5.Francja chciala zajać Aluzje i Lotoryngie. 6.Bezposrednia przeczyna Wybuchu Wojny bylo zabójstwo Arcyksiecia Franciszka Ferdynanda i jego Zony Zofi w Sarajewie 28 VIpoleca84%
Historia

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

zakończony klęską Bułgarii. w Saraewie 1916. Podczas wizyty arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w ' Sarajewie (następcy tronu austro-węgierskiego), serbs- f ki nacjonalista Gawriło Princip, dokonał 28 VI