profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Arcybiskup Ledóchowskipoleca84%
Historia

Polityka zaborców wobec Polaków realną groźbą wynarodowienia.

UDOWODNIJ, ŻE POLITYKA ZABORCÓW - ROSYJSKIEGO I PRUSKIEGO WOBEC POLAKÓW STANOWIŁA REALNĄ GROŹBĘ WYNARODOWIENIA. Ostateczna konwencja, dotycząca trzeciego rozbioru ziem polskich została podpisana 26 stycznia 1797 roku. Wtedy to...poleca84%
Język polski

Działania rusyfikatorów w celu wynarodowienia polskiej młodzieży można nazwać syzyfową pracą - Syzyfowe prace

Teza: Działania rusyfikatorów w celu wynarodowienia polskiej młodzieży można nazwać syzyfową pracą. Rosyjskie władze bardzo starały się, aby w Polsce zawładnął język i kultura rosyjska. Wydawałopoleca81%
Historia

Udział Polaków w I wojnie swiatowej.

krwi Polaków , walki u boku zaborców spełniły oczekiwania Polaków - niepodległość została odzyskana. Wszyscy trzej zaborcy przegrali wojnę, na ulicach miast polskich trwało rozbrajanie żołnierzypoleca82%
Historia

Polityka państw zaborczych wobec Polski i Polaków

, że wszelkie próby wynarodowienia Polaków zakończyły się niepowodzeniem. Przez 123 lata Polska istniała w świadomości Polaków przez co działania mające na celu zrusyfikować bądź zgermanizować Polakówpoleca83%
Historia

Sprawa polska w czasach napoleońskich

Polityka zaborców i organizacja niepodległościowa: zaborcy na zajętych ziemiach wprowadzili własne prawo, język, administrację i urzędników pozbawienie szlachty wielu przywilejów (udział wpoleca84%
Historia

Dlaczego Niemcom, mimo rozbudowanej polityki germanizacyjnej, nie udało się do końca zgermanizować Polaków?

podzielona między trzech zaborców : Rosję, Prusy i Austrię. Śmiało można powiedzieć, że germanizacja na terenie zaboru pruskiego (później niemieckiego) była dotkliwsza od rusyfikacji. Polityka zaborcy