profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Arcybiskup gnieźnieńskipoleca76%
Historia

Rozbicie dzielnicowe

Bolesław Krzywousty miał pięciu synów. Najstarszym był Władysław z pierwszego małżeństwa Krzywoustego. Z drugiego zaś małżeństwa pochodzili Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk Sandomierski i Kazimierz Sprawiedliwy. Krzywousty pamiętał...poleca83%
Historia

Rozbicie dzielnicowe Polski (połowa XIII wieku)

także rabunki, którym nie potrafili zapobiec książęta, nie sprzyjały rozwojwi handlu. Rozbicie dzielnicowe miało jednak pewne zalety. Ze względu na dużą liczbę księstw, istniało wiele stolic, którepoleca83%
Historia

Rozbicie dzielnicowe - notatka

Rozbicie dzielnicowe - notatka 1. Statut = testament Bolesława Krzywoustego ( 1138 r.) 2. Prawo senioratu - najstarszy syn Princeps jest najważniejszy , ma zwierzchnictwo nad pozostałymi , prowadzipoleca83%
Historia

Rozbicie Dzielnicowe .

1.Polska dzielnicowe -Aby zapobiec walkom władzę, Bolesław Krzywousty podzielił kraj między swoich synów . Dokonał tego w specjalnym statucie, który wszedł w życie po jego śmierci . -Władzępoleca84%
Historia

Bolesław Krzywousty i jego testement

Polskę na dzielnice podzielił książę Bolesław Krzywousty. Rządy w każdej z nich miał sprawować jeden z synów księcia. Władzę zwierzchnią w państwie powieżył seniorowi. Ponad 150 lat trwało rozbiciepoleca81%
Historia

Rozbicie Dzielnicowe

Rozbicie dzielnicowe 1) Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. - umownie obejmuje lata 1138-1320,czyli od śmierci Bolesława Krzywoustego i podziału kraju na podstawie statutu tego