profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Architektura renesansowa w Polscepoleca85%
Historia

Renesans w Polsce

Renesans polski został zapoczątkowany przez budowę nowego pałacu królewskiego na Wawelu w 1504 z inicjatywy króla Aleksandra Jagiellończyka, autorem projektu był przypuszczalnie murator Ebreard (Erhard). Słowo renesans oznacza odrodzenie....poleca80%
Historia

Architektura renesansu w Polsce

W architekturze renesansu sięgano do wzorów starożytnych- poszukiwano idealnych Proporcji i przejrzystych podziałów. Ukształtowały się nowe układy przestrzenne budowli (centralne budowle z kopułami) oraz nowożytne typy budynków świeckich.....poleca84%
Historia

Renesans w Polsce i na świecie

Renesans - koniec XIVw., XVw. - XVIw. - w Polsce koniec XVw pocz. XVI Architektura Dominuje układ poziomy podkreślany m.in. zwielokrotnieniem liczby gzymsu, niedokańczaniem elementów dekoracyjnych wokół drzwi i okien. Plany budowli...poleca83%
Historia

Idee renesansu na dworze Jagiellonów

Na dwór Jagiellonów pierwsze idee renesansu przeniknęły pod koniec XV wieku. Już w 1470 r. osiedlił się w Krakowie włoski humanista Kallimach (Filippo Buonacorsi), który przebywał na królewskim dworze jako nauczyciel syna Kazimierza Jagiellończyka...poleca80%
Wiedza o kulturze

Renesans w Polsce - rzeźba i malarstwo

. Renesans oznacza wielki przełom w kulturze europejskiej i przejście z kanonów sztuki greckiej do czystości i szlachetności proporcji. Renesans w Polsce Do polski renesans dotarł w XVpoleca83%
Historia

Renesans - odrodzenie

Awerroesa i Awicenny podjętych także w platonizmie i arystotelizmie renesansowym czy pojawienia się humanizmu chrześcijańskiego w filozofii św. Tomasza Renesans w Polsce Renesans byłpoleca85%
Język polski

Renesans.

zniesienie jedności religijnej Europy, zwiększenie ilości tłumaczen Bibli. Koniec to XVI i zaczyna się KONTREFORMACJA znika optymizm człowieka . W Polsce kończy się renesans w 1629 roku- śmiercpoleca85%
Historia

Renesans - czas tej epoki

Renesans , inaczej odrodzenie, przypada na II połowę XV i XVI w . Jest to czas w historii bardzo przełomowy. A o to cechy renesansu: - ogromny rozwój nauki, w różnych dziedzinach, np. wpoleca83%
Język polski

Renesans. Człowiek renesansu. Literatura Renesansowa

Gutenberga" (M.McLuhan). W Polsce głównie dzięki Kochanowskiemu (a także ubóstwu naszej literatury średniowiecznej i słabej znajomości baroku), renesans cieszył się zawsze dobra opinia.