profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Arabowie podbijają Wizygotów 711poleca84%
Historia

Daty od 476 do 1138

306 (476) – 1450 (1453) – Okres trwania Średniowiecza 476- Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego 496- Chrzest władcy Franków- Klodwiga 534- Frankowie podbijają Burgundów 534- Bizancjum podbijają Wandalowie 622- Mahomet ucieka z Mekki do...poleca85%
Historia

Daty od 1517-1871 oraz średniowiecze i starożytność.

cesarstw Rzym. Na 2 części 476 - upadek cesarstwa zachodnio - rzymskiego 622 - ucieczka z mekki do medyny przez machometa 800 - koronacja Karola 1 na cesarza 966 - chrzest Polski 972 - bitwa podpoleca81%
Historia

Daty z historii od 476 r. do 1997 r.

476 r. upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego 800 r. koronacja Karola Wielkiego na cesarza 843 r. traktat w Verdun, na którym doszło do podziału monarchii pomiędzy Karola Łysego, Ludwika Niemieckiegopoleca84%
Historia

Średniowiecze-daty.

Mieszka I z Czechami; ślub z Dobrawą 966 - powstanie i chrzest Polski (Mieszka I) od Czech 966- 1138 - okres wczesnopiastowski 968 - Jordan - pierwszy biskup Polski