profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Apostrofa do zmarłej córki Tren VIIpoleca84%
Język polski

Interpretacja trenów VIII, X i XIX Jana Kochanowskiego

Tren VII Jana Kochanowskiego rozpoczyna się od apostrofy skierowanej do zmarłej córki Urszulki przez ojca, wyraża tęsknotę. Tren ten ma konstrukcję klamrową. Opisuję relację pomiędzy dzieckiem a ojcem. Podmiot można utożsamić z autorem, który...poleca85%
Język polski

Świat przeżyć w trenach

Główną przyczyną napisania przez Jana Kochanowskiego cyklu " XIX Trenów " była śmierć jego najmłodszej i najukochańszej córeczki Urszulki.Treny te,przedstawiają obraz ojcowskiego bólu i żalu, i jakopoleca85%
Język polski

Trudne rozmowy - czyli o spotkaniach człowieka z Bogiem. Moja praca na ustną z polskiego 2005

Kochanowskiego oraz Dies irae Jana Kasprowicza. Problem kontaktu sfery profanum ze sferą sacrum jest ponadczasowy, bowiem po dziś dzień człowiek pragnie zbliżyć się do Stwórcy, nawiązać z Nim kontakt i poznać