profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Antek problematykapoleca85%
Język polski

Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa tęsknota

Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy mieli okazję żyć w różnych latach, mają całkiem odmienny punkt widzenia. W swych utworach...poleca88%
Język polski

Motyw Hioba w wybranych utworach literackich

Hiob i opowieść o jego losach jest próbą odpowiedzi na pytania od lat gnębiące ludzkość. Dlaczego cierpimy niewinnie? Skąd na człowieka spadają nieszczęścia i choroby, choć jest on prawy i bogobojny? Czy warto być niewinnym i bezgrzesznym tak jak...poleca78%
Język polski

Streszczenie "Antka".

Nowela opisuje życie chłopca wiejskiego, "zakochanego" w wiatrakach. Strugał je w każdej wolnej chwili, nawet w czasie pasania bydła, dlatego musiano mu dawać do pomocy młodszą siostrę. Na pytania kim chce być odpowiadał bez namysłu,...poleca85%
Język polski

Soplicowo i Nawłoć - krainy odległe czy bliskie.

Johan Huizing napisał kiedyś: „ Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem . Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego , tym szczersza jest owa tęsknota ". Jego słowapoleca84%
Język polski

"Pan Tadeusz" - poemat o pięknie dawnej Polski i wartości Polaków. Ostatnie słowo o poecie Adamie Mickiewiczu i jego wielkim dziele.

dla Ojczyzny, wolę walki o nią. Obraz Polski w utworze jest prawdziwy, a jednocześnie idealistyczny( Mickiewicz dokonuje idealizacji Polski, Polaków, czyniąc świat piękniejszym niż jestpoleca85%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersza Jean – Arthura Rimbaud’e pt. „Statek pijany”.

utożsamić z autorem tęskni do swej ojczyzny, Litwy. Zdaje sobie sprawę z jej mniejszości wobec Krymu, jednak uczucie tęsknoty jest większe. Wynosi na piedestał litewskie trzęsawiska ujmując tym samym piękna