profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Antek opracowaniepoleca84%
Język polski

Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa tęsknota

Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy mieli okazję żyć w różnych latach, mają całkiem odmienny punkt widzenia. W swych utworach...poleca83%
Język polski

Obraz życia dzieci wiejskich w XIX wieku - na podstawie "Dobrej pani", "Janka Muzykanta" i "Antka".

Wiek XIX dla większości Polaków, mieszkających w kraju podzielonym pomiędzy trzech zaborców, był niezwykle ciężki. Liczne powstania i restrykcyjna polityka Rosji, Prus i Austrii przyczyniały się do stopniowego upadku gospodarki, co szczególnie...poleca85%
Język polski

Soplicowo i Nawłoć - krainy odległe czy bliskie.

Johan Huizing napisał kiedyś: „ Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem . Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego , tym szczersza jest owa tęsknota ". Jego słowapoleca84%
Język polski

Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń w oparciu o lieteraturę.

"Wykreślić ze świata przyjaźń... To jakby zagasić słońce na niebie, gdyż niczym lepszym ani piękniejszym nie obdarzyli nas bogowie" (Cyceron) Przyjaźń jest jednym z najwspanialszych doznań