profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Antek opis fabułypoleca84%
Język polski

Refleksja literacka i osobista na temat słów J. Huizingi Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem. Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego tym głębsza jest owa tęsknota

Każda epoka literacka i historyczna cechowała się własnymi poglądami na świat, własnymi dążeniami, charakterystycznym sposobem pisania. Twórcy, którzy mieli okazję żyć w różnych latach, mają całkiem odmienny punkt widzenia. W swych utworach...poleca78%
Język polski

"Antek" - streszczenie

Nowela opisuje życie chłopca wiejskiego, "zakochanego" w wiatrakach. Strugał je w każdej wolnej chwili, nawet w czasie pasania bydła, dlatego musiano mu dawać do pomocy młodszą siostrę. Na pytania kim chce być odpowiadał bez namysłu, że...poleca83%
Język polski

Obraz życia dzieci wiejskich w XIX wieku - na podstawie "Dobrej pani", "Janka Muzykanta" i "Antka".

Wiek XIX dla większości Polaków, mieszkających w kraju podzielonym pomiędzy trzech zaborców, był niezwykle ciężki. Liczne powstania i restrykcyjna polityka Rosji, Prus i Austrii przyczyniały się do stopniowego upadku gospodarki, co szczególnie...poleca85%
Język polski

Soplicowo i Nawłoć - krainy odległe czy bliskie.

Johan Huizing napisał kiedyś: „ Każda epoka tęskni za jakimś piękniejszym światem . Im głębsze zwątpienie i ból z powodu powikłań dnia dzisiejszego , tym szczersza jest owa tęsknota ". Jego słowa