profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Angolpoleca85%
Język polski

Każda wojna i przemoc jest złem.

Tak, zgadzam się z tą myślą. Wojny toczą się z różnych powodów: politycznych, religijnych, powiększenia granic i wiele innych, czasem bezsensownych według mnie spraw. Dzisiaj czlowiek jest materialistą, zrobi wszystko by dojść do swego. Dla...poleca85%
Pedagogika

Reakcje młodzieży na przemoc w mediach.

jest niezbywalnym składnikiem życia, to jednak ciągle jest złem koniecznym. Od zarania dziejów do dnia dzisiejszego zjawisko przemocy podlegało wielu zmianom i przybierało różne formy. Wydawałoby siępoleca83%
Religia

Wojna sprawiedliwa

dowodzi, że stanowiska Nowego Testamentu wobec przemocy można zebrać w dwóch tezach: Jezus i kościół chrześcijański do czasów Konstantyna sprzeciwiali się przemocy. Agresywna przemoc zawsze jest złem