profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Angielska wolnośćpoleca83%
Historia

Monarchia stanowa w Anglii - geneza parlamentaryzmu.

Tożsamość współczesnej Europy kształtuje się w oparciu o nurty : angielską wolność, francuskie pojęcie demokracji i niemiecką społeczną gospodarkę rynkowa. Po podbiciu Anglii przez Normanów w 1066 roku cała ziemia uprawna została podzielona i...poleca84%
Historia

PYTANIA MATURALNE

WALKI CESARSTWA Z PAPIESTWEM 9.POLSKA ZA PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 10.RUCH KRUCJATOWY XI - XIII W . 11. MONARCHIA STANOWA W ANGLII . GENEZA PARLAMENTARYZMU