profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ananaspoleca79%
Geografia

Wpływ czynników pozaprzyrodniczych na wielkość plonów i intensyfikację rolnictwa.

Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów gospodarki. Obejmuje uprawę roślin i hodowlę zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów. Głównym celem rolnictwa jest dostarczanie ludności pożywienia w postaci produktów...poleca76%
Geografia

Owoce świata

Owoce BANANY - z rodziny Pochodzi najprawdopodobniej z Indyki wschodnich. Hodowany w różnych gatunkach i odmianach w krajach tropikalnych; owoc jest podstawowym produktem spożywczym tubylców. Do Europy...poleca83%
Geografia

Warunki rozwoju rolnictwa.

dni). Niekorzystny wpływ na uprawy roślin w Polsce maj częste zmiany pogody, wiosenne i jesienne przymrozki, a także zdarzające się katastrofalne susze i powodzie. Wielkość plonów dużej mierze zależypoleca83%
Geografia

Charakterystyka polskiego rolnictwa

bardzo istotny sposób wydajności i jakości uzyskanych plonów z rolnictwa ; Polska jest podzielona na regiony rolnicze i ma zróżnicowaną produkcję rolną. Najważniejszym z czynników przyrodniczych jestpoleca92%
Ekonomia

Depresja i jej wpływ na rolnictwo.

Depresja i jej wpływ na rolnictwo. Upowszechnienie się gospodarki folwarcznej w Polsce w XVI w. początkowo nie spowodowało żadnych trudności w rozwoju produkcji rolniczej, a nawet ułatwiło jej