profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza wiersza W malinowym chruśniakupoleca85%
Język polski

W czym tkwi uroda wierszy Bolesława Leśmiana.

Terminem „dwudziestolecie międzywojenne” określamy epoką literacką, której czas trwania przypada na lata pomiędzy I a II wojną światową. Dotychczas jest ona najkrótszym okresem literackim, co jednak nie ujmuje jej świetności, ponieważ krytycy...poleca83%
Język polski

"W Malinowym Chruśniaku" Bolesław Leśmian - króka notatka.

To erotyk opisujący pierwsze doznania miłosne kochanków. Osłania ich przyroda, zrywają i jedzą maliny. Autor w wierszu tym przedstawia mikroświat, koncentruje uwagę na elementach, które można dostrzec jedynie z bardzo bliska....poleca83%
Język polski

Motyw raju w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów

WSTĘP Czesław Miłosz, zmarły w 2004 roku polski Noblista, w jednym ze swoich ostatnich wierszy „Drugiej przestrzeni”, zastanawiał się czy dla człowieka współczesnego istnieje właśnie ta tytułowa, poza realna kraina, z której kiedyś wyszedł i...poleca80%
Język polski

Analiza wiersza "W malinowym chruśniaku" Leśmiana.

Wiersz pt. "W malinowym chruśniaku" jest najsłynniejszym erotykiem Bolesława Leśmiana, będącym jednocześnie utworem, który rozpoczyna cykl o tym samym tytule. Wiersze z tego cyklu, zawarte są w tomie "Łąka" wydanym w 1920 r....poleca85%
Język polski

Pytania maturalne z XX lecia międzywojennego.

bronił odwiecznych, moralnych wartości, zagrożonych nasilającymi się tendencjami totalitarnymi (triumf faszyzmu). 6.Charakterystyka poezji Leśmiana . Twórczość poetycka Bolesława Leśmiana wyrasta zpoleca84%
Język polski

"W galerii twórców XX-lecia międzywojennego zafascynowała mnie poezja...".

zarówno ludowe jak i fantastyczne, które nadają jego wierszom ogromnego uroku. Na poezję Bolesława Leśmiana składają się wiersze, które pomimo upływu czasu i zmieniającej się rzeczywistości są nadal