profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Analiza wiersza W malinowym chruśniakupoleca85%
Język polski

„Motyw raju w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów”

WSTĘP: Czesław Miłosz, zmarły w 2004 roku polski Noblista, w jednym ze swoich ostatnich wierszy „Drugiej przestrzeni”, zastanawiał się czy dla człowieka współczesnego istnieje właśnie ta tytułowa, poza realna kraina, z której kiedyś wyszedł i do...poleca85%
Język polski

W czym tkwi uroda wierszy Bolesława Leśmiana.

Terminem „dwudziestolecie międzywojenne” określamy epoką literacką, której czas trwania przypada na lata pomiędzy I a II wojną światową. Dotychczas jest ona najkrótszym okresem literackim, co jednak nie ujmuje jej świetności, ponieważ krytycy...poleca80%
Język polski

Analiza wiersza "W malinowym chruśniaku" Leśmiana.

Wiersz pt. "W malinowym chruśniaku" jest najsłynniejszym erotykiem Bolesława Leśmiana, będącym jednocześnie utworem, który rozpoczyna cykl o tym samym tytule. Wiersze z tego cyklu, zawarte są w tomie "Łąka" wydanym w 1920 r....poleca83%
Język polski

"W Malinowym Chruśniaku" Bolesław Leśmian - króka notatka.

To erotyk opisujący pierwsze doznania miłosne kochanków. Osłania ich przyroda, zrywają i jedzą maliny. Autor w wierszu tym przedstawia mikroświat, koncentruje uwagę na elementach, które można dostrzec jedynie z bardzo bliska....poleca84%
Język polski

Motyw śmierci w literaturze w średniowieczu i baroku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów

całkowite posłuszeństwo wiernych. Dlatego też daje się zaobserwować wzmożone zainteresowanie utworami mówiącymi o śmierci w sposób bardziej doskonały. Na pewno jednym z tych utworów będzie Pieśń opoleca85%
Język polski

Szczęście

„zaczyna się wtedy ich szczęście”. 3. „ W życiu nie chodzi o szczęście, lecz o dobre życie” (Barbara Skarga). Rozważ myśl, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich literackich. Tupoleca85%
Język polski

Starożytność i jej nawiązania w literaturze - materiały do matury.

. Scharakteryzuj gatunki właściwe dla romantyzmu (dramat romantyczny, powieść poetycka, ballada). 20. Bajronizm, wallenodyzm, prometeizm – wyjaśnij pojęcia odwołując się do wybranych przykładówpoleca91%
Język polski

Matura ustna 2005: Trudne rozmowy - czyli o spotkaniach człowieka z Bogiem

pozagrobowe. Rozpatrywał więc różne miejsca. Zastanawia się , zadając pytania retoryczne. Przypuszcza, na podstawie dogmatu wiary chrześcijańskiej, że dziewczynka być może jest w Raju lub czyśćcu. Odwołując