profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza wiersza Święty Szymon Słupnikpoleca85%
Język polski

"Powołał mnie Pan na bunt" Grochowiak - rzecz o ludziach niepokornych.

Bunt towarzyszył człowiekowi od wieków, motyw buntu i buntowników przewijał się w literaturze przez stulecia, a działo się tak za sprawą ludzi niepokornych. Jednostek, które pozbawione były niewolniczej dumy, a posiadały silna wolę, odwagę, były...poleca83%
Język polski

Analiza wierszy S. Grochowiaka.

Twórczość Stanisława Grochowiaka – analiza 5 wierszy („Czyści”, „Święty Szymon Słupnik”, „Ikar”, „Płonąca żyrafa”, „Rozmowa z poetą”. Twórczość Stanisława Grochowiaka zalicza się do nurtu, który zyskał miano turpizmu. Słowo turpizm pochodzi od...poleca86%
Język polski

Dlaczego się buntują? Przedstaw literackie portrety bohaterów niepokornych i nie pogodzonych ze światem.

, której odpowiada wszystko i która na wszystko się zgadza. Bunt bierze się także z potrzeby ulepszenia - siebie i świata. W takim razie bohater literacki, który jest buntownikiem to nikt inny jak osobapoleca85%
Język polski

Człowiek zbuntowany - kreacje bohaterów niepokornych w literaturze

Człowiek zbuntowany - kreacje bohaterów niepokornych w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach. Słownik języka polskiego nie wyjaśnia nam dokładnie istoty buntu. Nie tłumaczy nampoleca85%
Język polski

Bunt - niezgoda na zło otaczającego świata, walka o ludzka godność, wyraz solidarności z pokrzywdzonymi.......

walczyła o swoje racje i nie czekając na wyrok popełniła samobójstwo. W Antygonie tak samo jak w Prometeuszu widzimy bunt przeciw władcy i jego nakazom. Przechodząc do dalszych epok mamy średniowieczepoleca83%
Język polski

Bunt i ofiara – konieczność, przejaw szaleństwa, świadectwo wrażliwości. Mój sąd o bohaterach romantycznych i ich spadkobiercach.

przecie, kto prawdę mówi na świecie... Literatura romantyzmu wykreowała bohatera – buntownika, którego bunt ma wiele odcieni. Młody człowiek buntuje się przeciwko władzy. Widać to chociażby w „Scenie