profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza wiersza Psalmpoleca85%
Język polski

Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniając sens i celowość zastosowanych przez W. Szymborską w "Psalmie” zabiegów językowych.

Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniając sens i celowość zastosowanych przez W. Szymborską w „ Psalmie”zabiegów językowych....poleca84%
Język polski

Obraz Boga i człowieka w "Psalmie 91" Jana Kochanowskiego. Omów temat, odwołując się do podanego tekstu.

najtrudniejszych chwilach naszego życia i ma nas w nieustannej opiece. Bóg w " Psalmie 91" jest przedstawiony jako dobry pasterz. Troszczy się o nas i jest naszym opiekunem. Zdanie, cytpoleca85%
Język polski

Motyw exegi monumentum Horacego w oparciu o Szymborską, Miłosza i Kochanowskiego

Szymborska , Czesław Miłosz i Jan Kochanowski tworzą, można by powiedzieć korowód lub kontynuację utworu „Wybudowałem sobie pomnik”. Wisława Szymbroska w słowach „Tu leży staroświecka jak przecinek autorkapoleca85%
Język polski

Wisława Szymborska "Radość pisania".

powołanym do życia wyobraźnią twórcy. Historia o sarnie rozwijąca się na oczach czytelnika, stanowi tylko pretekst do wypróbowania przez Wisławę Szymborską własnych kreatorskich możliwościpoleca83%
Język polski

Wywiad z Wisławą Szymborską.

. -Gdzie Pani opublikowała swoje pierwsze wiersze? - W Dzienniku Polskim. - To było już ostatnie pytanie. Dziękuję pani bardzo za wywiad. Do widzenia. - Do widzenia.poleca81%
Język polski

Wisława Szymborska.

okazał się wielkim świętem literatury i kultury polskiej. "Wielka i skromna" poetka polska została również laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Jej poezja znalazła drogę do wielkiego