profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza wiersza Modlitwa żałobnapoleca83%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersza Józefa Czechowicza pt. „Modlitwa żałobna” .

Modlitwa to wypowiedź skierowana do Boga. Zawiera w sobie: wielbienie Go za to, Kim jest, dziękowanie Mu za to, co zrobił; wyznawanie grzechów i przedstawianie Mu próśb. Jest to najprostsza definicja modlitwy, jednakże modlitwa to dla każdego z...poleca84%
Język polski

Powinności poety. "Na wsi" Józefa Czechowicza i "Kołysanka" Czesława Miłosza - analiza porównawcza.

Wiersz Józefa Czechowicza pt . Na wsi” powstał w 1925roku. Ma charakter liryki pośredniej dopiero później ukazuje podmiot liryczny, którym jest autor przechodząc w lirykę bezpośrednią ujawnia się wpoleca84%
Język polski

Katastrofizm w poezji Józefa Czechowicza.

Józef Czechowicz jest przedstawicielem drugiej awangardy, która w przeciwieństwie do nurtu reprezentowanego przez Juliana Przybosia nie przedstawia optymistycznej wizji świata. Utwory Czechowiczapoleca84%
Język polski

Utwory Józefa Czechowicza charakteryzuje ogromne przywiązanie do miasta, młodości.

Utwory Józefa Czechowicza charakteryzuje ogromne przywiązanie do miasta młodości (Lublina), o którym napisał ponad pięćdziesiąt wierszy. W wierszach pt . "Na wsi" i "Ze wsi"poleca83%
Język polski

Analiza wiersza Czechowicza "Na Wsi".

Utwory Józefa Czechowicza charakteryzuje ogromne przywiązanie do miasta młodości (Lublina), o którym napisał ponad pięćdziesiąt wierszy. W wierszach pt . "Na wsi" i "Ze wsi"poleca82%
Język polski

"Żal" Józefa Czechowicza

żal kojarzy nam się z czymś co utraciliśmy, jednak jest to uczucie zawsze towarzyszące tęsknocie i cierpieniu. Już w pierwszej zwrotce wiersza autor ukazuje nam wygląd podmiotu lirycznego jest on