profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza języka reklam na wybranych przykładachpoleca78%
Język polski

Analiza języka reklam na wybranych przykładach

We wrześniu, w ubiegłym roku zdecydowałam się wybrać jako podstawę do mojej prezentacji temat nr 9 z działu „Nauka o języku”, któ-ry brzmiał: „Dokonaj analizy języka reklam. Wyjaśnij, jaki obraz świa-ta kreują”. W trakcie zbierania materiałów...poleca83%
Język polski

W Świecie Reklam. Omów Perswazyjną Funkcje Języka Reklam na Wybranych Przykładach.

Temat mojej prezentacji brzmi następująco: W świecie reklam . Omów perswazyjną funkcję języka reklam na wybranych przykładach . Swoją wypowiedź rozpocznę od objaśnienia definicji reklamy, co kryje siępoleca85%
Język polski

Na wybranych przykładach dokonaj analizy różnych funkcji obrazu i języka w reklamie. Określ, jaki obraz świata tworzą reklamy.

zamierzonej funkcji. Za pomocą języka tworzony jest komunikat, a więc twór o charakterze perswazyjnym. Komunikat ma skupiać na sobie uwagę odbiorcy i łatwo zapadać w pamięć. Powinien być odważny, oryginalnypoleca83%
Reklama

Analiza językowa wybranych tekstów reklamowych, z wyszczególnieniem metod i narzędzi wywierania perswazji.

proponowanych artykułów i usług na konkretnych, w mojej ocenie, odpowiednio obrazujących zagadnienie, przykładach reklam : prasowej, radiowej i telewizyjnej. Mechanizmy rządzące reklamą prasową