profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza i interpretacja wiersza Fortepian Chopinapoleca85%
Język polski

Dzieła sztuki. Prekursorzy, poprzednicy

Roch Kowyl Dzieł sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałych samo przez się - Widzimy je zawsze na tle pierwowzorów i poprzedników. Przywołując wybrane 2-3 utwory literackie uzasadnij tezę sformułowaną przez Josifa Brodskiego lub podejmij...poleca85%
Język polski

Cyprian Kamil Norwid

CYPRIAN KAMIL NORWID (1821 – 1883) Każda sztuka powinna służyć narodowi, musi być wyrazem miłości ojczystego kraju, piękne powinny być nie tylko kościoły, ale i chaty – to poglądy Norwida głoszące konieczność zespolenia sztuki z pracą i...poleca83%
Język polski

"Fortepian Chopina" C. K. Norwid.

Jako genezę utworu Cypriana Kamila Norwida pt. „Fortepian Chopina” podaje się następujące wydarzenie: W dniu 19 września 1863 roku, po nieudanym zamachu na general-gubernatora Warszawy hr. Berga, którego dokonano (jak podaje Stanisław Cywiński)...poleca85%
Historia

Prekursorzy sztuki Impresjonizmu. Dlaczego Vincenta Van Gogh’a, Paula Gauguin’a i Paula Cezanne’a uważa się za prekursorów sztuki współczesnej ? Wskaż elementy, które świadczą o ich nowatorstwie.

Gauguin’a i Paula Cezanne’a uważa się za prekursorów sztuki współczesnej. Oprócz nowatorskich opisanych wyżej środków artystycznych ich malarstwo w odróżnieniu od średniowiecznego i nowożytnegopoleca85%
Pedagogika

Prekursorzy wykład i sciąga

PREKURSORZY : *Jordan – ogrody jordanowskie (tereny zabaw na świeżym powietrzu), gimnastyka, gry ruchowe w stałych grupach wiekowych, pod opieką instruktorów, placówka opiekuńcza, prace manualne ipoleca85%
Pedagogika

Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce.

Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej w Polsce. a) Maria Grzegorzewska- zajmowała się opieką i kształceniem dzieci specjalnej troski. W 1921 r. założyła Instytut Pedagogikipoleca85%
Kulturoznawstwo

Antropologia kulturowa - strukturalizm i posstrukturalizm

Strukturalizm Prekursorzy : Ferdynand De Saussure i semiotyka przedmiotem jego zainteresowania są reguły i konwencje organizujące język (language) a nie przypadku jego użycia z życiu codziennympoleca66%
Historia

Historia sztuki skrót

Krecie po 2000 roku, a więc w okresie średniominojskim. To głównie w tych centrach politycznych i kulturalnych powstawały najwspanialsze dzieła sztuki z takich dziedzin jak: ceramika minojska, rzeźba