profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Amantpoleca84%
Język polski

Terminologia teatralna

ADAPTACJA Opracowanie na użytek sceny tekstu niedramatycznego, np. powieści, scenariusza filmowego. Przedmiot częstych sporów o prawo do nadawania dzielu innego kształtu, niż zrobił to autor. ADEPT Osoba występująca na scenie bez stosownych...