profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Alergie i uczuleniapoleca85%
Biologia

Wpływ substancji ropopochodnych na organizmy żywe

Od wielu tysięcy lat, a więc od początku istnienia Ziemi, człowiek czerpał i czerpie wiele ze środowiska przyrodniczego, w którym żyje. Interakcja, czyli sposób oddziaływania na siebie człowieka i środowiska, w którym żyje jest zależna od wielu...poleca79%
Geografia

Gleba

macierzystej, wskutek działania wody, roślin, zwierząt, człowieka i mikroorganizmów oraz czynników klimatycznych. Duże znaczenie w tworzeniu gleby mają organizmy żywe , zwłaszcza porosty. Wietrzeniepoleca80%
Chemia

Negatywne działanie związków chemicznych na środowisko

, których produkcja została już zakazana. Jednak na rynku znajduje się wiele innych nowych związków, których długoterminowy wpływ na organizmy żywe nie został jeszcze zbadany. Z badań naukowychpoleca82%
Biologia

Zanieczyszczenia środowiska

warstwach atmosfery (przy powierzchni ziemi ozon jest szkodliwy) chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem UV. Bez tej powłoki zaistnienie życia na Ziemi byłoby niemożliwe. Największypoleca84%
Geografia

Kwaśne deszcze - model przyczynowo skutkowy

kwas siarkowy (H2SO4), z tlenków azotu-kwas azotowy (HNO3) Szkodliwe substancje wędrują z wiatrem w postaci zawiesiny i opadając z cząsteczkami wody na ziemię uszkadzają wiele ekosystemów. Kwaśnepoleca84%
Geografia

Opisz znaczenie antropogenicznej degradacji gleb i sposoby ich ograniczania.

, biosfera. Nigdy dotąd tyle elementów i układów środowiska nie zostało poddanych tak silnej antropopresji, która zakłóca lub niszczy równowagę ekologiczną. Wpływ ludzkiej aktywności na ekosystemy