profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aleksander I Wielkipoleca79%
Historia

Podboje Aleksandra Wielkiego

Aleksander Wielki był niewątpliwie geniuszem, lecz wiele zawdzięczał on temu, co zostawił po sobie jego ojciec, Filip II Macedonski. Filip zbudował, bowiem dobra armie założona z ciężkiej kawalerii i piechoty uzbrojonej w piki, która pozwoliła...poleca81%
Historia

Dlaczego Aleksandra Macedońskiego nazywamy wielkim?

Moim zdaniem nazywamy go tak ze względu na jego rozległe podboje, bardzo przemyślaną politykę wewnętrzną oraz to, co wniósł do kultury. Jednak, aby właściwie to wyjaśnić należy najpierw wspomnieć kilka słów o samym Aleksandrze. Aleksander III...poleca84%
Historia

Podboje Aleksandra Wielkiego. Proces kształtowania się państw hellenistycznych.

Moja praca dotyczy Aleksandra Macedońskiego i jego wpływu na świat ówczesny oraz procesu tworzenia się państw hellenistycznych. Rozpatrywałam okres od 336 p.n.e. do 323 p.n.e.. Podczas mojejpoleca88%
Historia

Mowa obronna Aleksandra Wielkiego.

Mowa obronna Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Nie twierdzę, że nie popełniłem zarzucanych mi zbrodni. Sądzę jednak, że widzicie je w złym świetle. Co do pozbawienia mych rodaków wolności, topoleca84%
Historia

Macedonia i Grecja za panowania Filipa II I Aleksandra Macedońskiego

Aleksandra Wielkiego dotarły do Oceanu Indyjskiego, jednak nie zdołały opanować Indii. Kolejnym planem było zdobycie Arabii, lecz nie doszło do tego na skutek przedwczesnej śmierci Aleksandra w 323 r. p.n.epoleca85%
Historia

Aleksander III Wielki - Opis osoby , podboje

schłodził buntownicze zamiary innych greckich państw. Podboje Aleksandra Wielkiego W 336 roku p.n.e Filip został zamordowany przez pewnego młodego macedońskiego arystokratę najprawdopodobniej powodowanegopoleca85%
Historia

Grecja.

Kultura Minojska – inne warunki naturalne, bez centralnego władcy, rozmieszczone na wyspach. Grecja - metropolie i kolonie (płn i wsch wybrzeże m. czarnego; na zasadzie osadnictwa, nie podboju