profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Albert Camus życioryspoleca85%
Język polski

Egzystencjalizm-Sartre’a-Camus

Egzystencjalizm, ruch umysłowy, artystyczny i literacki, ściśle związany z filozofią egzystencjalizmu, która, nawiązując do myśli filozofa duńskiego S. Kierkegaarda (tworzącego w pierwszej połowie XIX w.), rozwijali w XX wieku: Niemcy - M....poleca85%
Język polski

Dżuma - podstawa wypowiedzi Camus

Syn Francuza i Hiszpanki, urodził się w 1913 roku w Algierii. Studia filozoficzne. Założył teatr ludowy(scenarzysta, reżyser, aktor, dramatopisarz), na krótko wstąpił także do partii komunistycznej. W 1937 roku ukazał się jego pierwszy zbiór...poleca92%
Psychologia

Afektywność

Materiały z wykładów psychologia emocji i motywacjipoleca88%
Język polski

Egzystencjalizm.

-ruch literacki związany z egzystencjalizmem - kierunkiem filozoficznym, który rozwinął się w latach 20. w Niemczech (M. Heidegger, K. Jaspers) i 40. we Francji(J.P. Sartre , A . Camuspoleca85%
Filozofia

Egzystencjalizm

> „Świat Zofii” Sartre powiedział, że „ egzystencjalizm jest humanizmem”. Rozumiał przez to, że egzystencjaliści za punkt wyjścia przyjmują samego człowieka. Człowiekpoleca88%
Język polski

Zagadnienie egzystencjalizmu w utworze Alberta Camus „Dżuma”.

. Egzystencjalizm powstał już w pierwszej połowie XIX wieku a jego twórcą był Duńczyk Søren Kierkegaard. Odrzucił on heglowską koncepcję absolutu a uwagę zwrócił na egzystencji jednostki. Interesowała go przedepoleca85%
Język polski

Odwołując się do wybranych lektur oraz utworów spoza kanonu wykaż stałą obecność egzystencjalnego widzenia świata w różnych epokach kulturowych.

Egzystencjalizm to kierunek filozoficzny powstały w XX wieku. Podstawowym założeniem tego prądu myślowego jest pogląd głoszący, że każda jednostka ma wolny wybór, decyduje o sensie własnego istnienia