profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Akwarelepoleca83%
Język polski

Opis obrazu Stworzenie Świata

Autorem obrazu jest Wiliam Blake - XVIII wieczny artysta- poeta, pisarz i malarz. Działający w epoce romantyzmu. Obraz ten stworzony został w epoce romantyzmu- czasu walk i powstań. Namalowany został akwarelami. Charakterystyczny w obrazie...poleca82%
Język polski

William Blake - "Stworzenie Świata" - opis obrazu.

Obraz pt. „Stworzenie Świata” powstał w 1794. z ręki wspaniałego artysty, działającego w epoce romantyzmu – Williama Blake’a (1757-1827). Dzieło wykonano akwarelami. Uwagę widza przyciąga znajdująca się w centralnej części obrazu postać,...poleca83%
Język polski

Opis obrazu Williama Blake'a pt. "Stworzenie świata"

Autorem obrazu jest malarz z okresu Romantyzmu William Blake. Tytuł obrazu to " Stworzenie świata ". Tematem obrazu jest pokazanie biblijnego stworzenia świata . Obraz został namalowany akwarelami wpoleca81%
Język polski

Opis obrazu "Stworzenie świata" - William Blake

Obraz pt. " Stworzenie Świata " został namalowany przez wspaniałego malarza Williama Blake'a, w 1824 r. w epoce romantyzmu. Dzieło zostało namalowane za pomocą akwareli. Moją uwagę przyciągnęła postaćpoleca84%
Język polski

Opis obrazu "Stworzenie świata"

Obraz olejny William'a Blake'a " Stworzenie świata " został namalowany w 1824 roku. Dzieło przedstawia wyobrażenia autora na temat powstania świata . Na pierwszym planie od razu zauważamy postaćpoleca82%
Język polski

Opis Obrazu "Stworzenie Adama''

- mieszkanie Pana. To dzieło fascynuje mnie, gdyż przedstawia "duchowe piękno'' prawdy o stworzeniu świata i człowieka.poleca82%
Wiedza o kulturze

Opis obrazu "Stworzenie świata"

Obraz pt." Stworzenie świata " został namalowany w 1824r. Autorem jego jest William Blake. Dominatą kompowycyjną na obrazie stanowijego główny element- mężczyzna. Z tytułu dzieła wnioskuję, że tym