profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aktywizacjapoleca83%
Pedagogika

Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej

Plan: Pewien opis , rozumiany jako wytwór zmysłowo uchwytny, pewien znak złożony, zbudowany ze znaków; np. układ wypisanych zdań albo wykres graficzny. Okazuje, jakie będzie to co zamierzone jeżeli będzie takie jakim zamierzamy je mieć. Cykl...poleca88%
Pedagogika

Metody aktywizujące - materiały z wykładów

Na kształcenie składają się dwa procesy: 1. proces nauczania – po stronie nauczyciela 2. proces uczenia się – po stronie ucznia Modele nauczania i uczenia się: - Model podający – celem jest przekazywanie wiedzy w postaci faktów i zasad -...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika społeczna - powtórka

SIŁY SPOŁECZNE Siłami społecznymi - nazywamy zespół określonych czynników i wartości funkcjonujący w środowisku w postaci jednostkowych lub grupowych, jawnych bądź ukrytych uzdolnień wyrażających się w pozytywnym działaniu. Siły społeczne są...poleca87%
Pedagogika

Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej

Sciąga na egzamin na metodykę pracy opikeuńczo wychowaczejpoleca85%
Pedagogika

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej- ściąga

ściąga na metodykę pracy wychowawczo-opiekuńczej w Euh-e :)poleca85%
Pedagogika

Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej

- wychowawczej metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej zajmuje się ustalaniem celów i zadań opieki i wychowania w odniesieniu do konkretnych instytucji opiekuńczo - wychowawczych, a następnie wykrywaniem ipoleca85%
Pedagogika

Podstawy metodyki opiekuńczo-wychowawczej

1.Pojęcie metodyki- Metodyka pracy opiekuńczo ? wychowawczej zajmuje się analizowaniem procesu opiekuńczo ? wychowawczego i jego organizacją, formułuje metody i techniki niezbędne do realizacjipoleca88%
Pedagogika

Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej

I definicja: Stres jest to odczucie motywujące nas do działania lub odczucie destrukcyjne. II definicja; Stres jest naturalną reakcją nerwową organizmu która mobilizuje nas do działania .Problem ze