profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Akty legislacyjnepoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Akty prawa pochodnego Unii Europejskiej

Traktat o UE UE tworzą wspólnoty europejskie uzupełnione politykami i formami współpracy ustanowionymi w traktacie. Traktat konstytucyjny Organizacja międzynarodowa posiadająca osob prawną. Obejmuje WE, filar 2 i 3 a EA zostaje osobno, na...poleca75%
Język polski

Budowa słowotwórcza wyrazu pochodnego (analiza słowotwórcza)

Zależności, jakie zachodzą między wyrazem podstawowym, a pochodnym oraz budowę wyrazu pochodnego odkrywamy za pomocą ANALIZY SŁOWOTWÓRCZEJ. NA CZYM POLEGA ANALIZA SŁOWOTWÓRCZA? PO PIERWSZE: Napoleca85%
Prawo

Źródła prawa Unii Europejskiej

traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz tzw. ogólne zasady prawa . Do źródeł prawa pochodnego zalicza się akty poszczególnych instytucji, a także rozmaite umowy zawieranepoleca85%
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Projekt konstytucji unii europejskiej w świetle dyskusji toczących się w Polsce

. Akty prawne Unii Europejskiej Prawo UE stanowi ogół norm prawnych zawartych w wielu aktach o różnych nazwach. W doktrynie prawa dzieli się je na: - prawo pierwotne, czyli akty konstytuującepoleca85%
Edukacja europejska

Podstawy prawa Unii Europejskiej

PODSTAWY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENI POJĘCIE PRAWA EUROPEJSKIEGO Prawo europejskie %u2013 jest swoistym systemem prawa ; odrębnym od prawa międzynarodowego a także różniącym się odpoleca85%
Prawo

Tworzenie prawa Unii Europejskiej

prawnych preambułami, niekiedy bardzo obszernymi. Obowiązek ten nie dotyczy aktów nienazwanych. Obejmuje wszystkie akty prawa pochodnego wymienione w TWE. Uzasadnienia powinny zawierać akty wydane zgodnie