profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Akt wypowiedzenia wojnypoleca85%
Historia

Stosunki Polsko - Krzyżackie

Kontakty między Polską a Krzyżakami zaczęły się kiedy to w 1225 roku Konrad Mazowiecki zwrócił się do Krzyżaków proponując im, by w zamian za nadanie im ziemi chełmińskiej podjęli się obrony pogranicza mazowieckiego od strony Prus. Problemy Polski...poleca83%
Historia

Stosunki polsko krzyżackie.

wmieszał się do wojny domowej na Litwie. Jednocześnie wojska zakonne napadły na Kujawy. W odwecie wojska polsko -czeskie najechały na Pomorze aż do wybrzeża morskiego. Na Litwie wojska Krzyżackie porażkę wpoleca83%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie

Po raz pierwszy do Polski Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki w celu chrystianizacji poganów w północnej Polsce (chodzi o Prusy, Litwę i Żmudź) oraz do obrony granicy z Prusami. Stosunki polskopoleca86%
Historia i społeczeństwo

wojny polsko krzyżackie

Po raz pierwszy do Polski Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki w celu chrystianizacji poganów w północnej Polsce (chodzi o Prusy, Litwę i Żmudź) oraz do obrony granicy z Prusami. Stosunki polskopoleca85%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie za Jagiellonów

Stosunki polsko - krzyżackie za Jagiellonów Od zawarcia w roku 1343 pokoju wieczystego pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem, przez dłuższy czas nie dochodziło do otwartych konfliktów polskopoleca85%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie za Jagiellonów

do walki. Polegli niemal wszyscy dostojnicy Zakonu, w ręce polskie wpadli jeńcy, sztandary i tabory krzyżackie . Niestety Krzyżacy zdążyli wzmocnić obronę Malborka i wojskom polskim (Litwini wycofali