profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Akcje w spółce akcyjnejpoleca85%
Prawo gospodarcze

Akcje w spółce akcyjnej

Termin akcje należy rozumieć jako: 1.papiery wartościowe stwierdzające prawo uczestniczenia w spółce; 2.ogół praw i obowiązków; 3.udział w kapitale zakładowym. Akcje są niepodzielne. Nieważny będzie podział akcji jako papieru wartościowego...poleca85%
Makroekonomia

Charakterystyka spółki akcyjnej.

powinna wynosić co najmniej 500,000 zł, a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 złoty. Akcje . Kluczową kwestią w spółce akcyjnej są akcje . Akcja jest papierem wartościowym. Określa ułamekpoleca81%
Rachunkowość

Akcje i obligacje

sobie prawa o charakterze majątkowym i niemają tkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej . Akcja, to inaczej ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce albo też częśćpoleca88%
Prawo cywilne

Spółka akcyjna

lotnicze. Podstawą spółki jest majątek, który wiąże tę oto spółkę z jej udziałowcami.Członkiem w spółce akcyjnej może zostać każdy, kto dokona wkładu majątkowego, czyli zakupi akcje danej spółkipoleca86%
Prawo gospodarcze

Cudzoziemiec w spółce handlowej

nabywającego akcje lub udziały w spółce będącej właścicielem nieruchomości, jeśli cudzoziemiec ten zamieszkiwał w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia napoleca89%
Prawo

Spółka komandytowo-akcyjna

wytaczania w imieniu spółki powództwa o odszkodowanie przeciwko komplementariuszom nie pozbawionym prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania. W spółce komandytowo- akcyjnej , w której