profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Akcentpoleca84%
Język polski

Tren I Jana Kochanowskiego - analiza akcentów

Kasia Grabsksa TREN I – ANALIZA ZESTROJÓW AKCENTOWYCH Sylaby akcentowane zaznaczono symbolem I, zaś sylaby nieakcentowane: -. Poszczególne wyrazy zostały oddzielone kursywą (/), zaś średniówki i klauzula podwójną kursywą (//). 1....poleca79%
Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne - brzmieniowe, - leksykalne, - tropy stylistyczne. Środki brzmieniowe - intonacja - w trakcie wypowiadania tekstu - nadawanie mu pewnego rodzaju melodii, poprzez zmianę medolacji, w celu wyrażenia emocji,lub...poleca82%
Język polski

Akcent i intonacja w języku polskim

1. AKCENT - polega na podkreśleniu głosem niektórych składników wypowiedzi: sylab w wyrazie lub wyrazów w zdaniu. Dokonuje się to za pośrednictwem siły lub melodii głosu, albo przez wydłużenie czasu brzmienia samogłosek. 2. AKCENT WYRAZOWY...poleca74%
Język polski

Czasownik (funkcja w zdaniu, pisownia z cz. bym, byś, by..., akcent)

FUNKCJA CZASOWNIKA W ZDANIU Czasownik w formie osobowej pełni w zdaniu funkcję orzeczenia, czyli informuje, co dzieje się z podmiotem. Forma orzeczenia zależy od podmiotu. Np. Chłopcy pisali w zeszytach. Dziewczyny pisały na tablicy...poleca75%
Język polski

Fonetyka - ściąga

Jeśli wiązadła głosowe są zsunięte, strumień powietrza wydychanego z płuc siłą toruje sobie drogę, wprawiając wiązadła w drgania. Powstają gloski dźwięczne. Jeśli głośnia jest otwarta, powietrze przechodzi między wiązadłami głosowymi swobodnie....poleca85%
Język polski

Zmiany fonetyczne i fleksyjne w języku polskim.

Zmiany fonetyczne i fleksyjne w języku polskim. Rozpad wspólnoty prasłowiańskiej-ok. V w ne. J. Prasłowiańskie: Zachodniosłowiańskie: polski, czeski, słowacki, górnołużycki, dolnołużycki. Wschodniosłowiańskie: rosyjski, ukraiński,...poleca64%
Język polski

Akcent w języku polskim

Akcent jest to wyróżnienie niektórych sylab wyrazu poprzez ich dodatkowe wzmocnienie za pomocą środków fonetycznych. Wyróżnienie to dokonuje się w następujący sposób: 1. Przez wzmocnienie wydechu i w rezultacie siły artykulacyjnej danej sylaby....